All posts tagged בצלאל

שלי קומבור-סתת היא ראש המחלקה החדשה לצורפות ואופנה בבצלאל

(מאת: לירוי שופן) שלי קומבור-סתת היא ראשת המחלקה החדשה לצורפות ואופנה בבצלאל. מערך יחסי הציבור של בצלאל אישר את הדברים וציין כי הודעה רשמית תצא על כך עוד הערב. בכך […]